HTML

Ozdobné otvírání-Kód

 

 

<meta http-equiv="Page-Enter" content="RevealTrans(Duration=3,Transition=1)">
 <meta http-equiv="Page-Exit" content="RevealTrans(Duration=3,Transition=1)">

Tento tag se vloží v Hlavním nastavení do záhlaví.

"Duration" určuje délku otvírání, optimální je  3

"Transition" určuje tvar přechodu. 

Transition

1 - čtvercové otvírání ze středu

2 - kruhové otvírání z okrajů ke středu

3 - kruhové otvírání ze středu k okrajům

4 - rovné, zdola nahoru

5 - rovné, shora dolů

6 - rovné, zleva doprava

7 - rovné, zprava doleva

8 - lamely, zleva doprava

9 - lamely shora dolů  

Pomocnik Merlin

Kód vložte na Vaše stránky mezi <HEAD> </HEAD>.V kódu si přepište VÁŠ TEXT na to, co tam chcete mít.

Přechod stránky z rohu do rohu

 

Přechod stránek-zrnitý

Přechody stránek-hvězdové

Přechody stránek-kruhové